Bedömning av ett bisamhälle

Hur bedömer man ett samhälle och hur gör man registreringar? Det är faktiskt ganska svårt att svara på. Det finns många individuella skillnader. I det här skötselkortsprogrammet har vi valt att skilja mellan bedömningar och ingrepp. Ingrepp kan vara tillsättning av ramar, en viss varroabehandling, räkna antalet honungsramar som tas från samhället eller att räkna antalet nedfallna varroakvalster.
Dessa ingrepp är konkreta och lätta att notera. Bedömningen av bisamhällets beteende och karaktär svårare att genomföra. Vi har i det här programmet valt ut en rad bedömningar av beteednden som svärmtendens, kakfasthet, temerament mm. Dessa beskrivs i vår betygsskala (Läs om betygsskalan) och är där relativt väl beskrivna. Vi har dessutom valt en rad beteenden/egenskaper som vi tycker att man bör ta med i bedömningen av ett bisamhälle.  En drottningodlare väljer ofta några av beteendena och sätter fokus på dem vid genomgången av samhället. Ofta behöver man inte gå igenom hela kupan. Man gör sin genomgång och registrerar automatiskt detaljer som man senare skriver in som anteckningar i skötselkortet.

 

När går man igenom ett bisamhälle?
Normalt lär vi oss som biodlare snabbt när vi inte ska gå igenom samhällena. Vi försöker undvika att öppna samhället vid åska. Temperaturen får gärna vara över 15 grader. Många samhällen kan reagera och bli mer irriterade vid kallare väder, när temperaturen faller snabbt. Bina har också en tendens att bli oroligare och kanske aggressiva, speciellt vid slutskattningen. Om man går ända ner i yngelrummet vid skattning kan man skapa så mycket oror i samhället att man får mer oroliga bin. Om du öppnar ett samhälle när det regnar och alla dragbina är kvar i kupan kommer du också att uppleva mer irritation eller ett aggressivt beteende. Om bina har suttit inne i flera dagar på grund av väderförhållanden kommer de också att reagera.

Bedömningar av samhällen sker normal vid andra tidpunkter än de som beskrivs ovan. Men ofta är biodlaren intresserad av att se hur samhällena faktiskt beter sig vid mera extrema väderförhållanden. Därför kan man utmana bina och titta till dem när det faktiskt inte är optimala förhållanden. Under ogynnsamma förhållanden kan man verkligen se skillnad på olika samhällens beteenden och egenskaper.

 

Så här gör du en genomgång av ett bisamhälle och gör dina iakttagelser.

Det finns många olika sätt att gå igenom ett samhälle. Vi försöker här beskriva en klassisk genomgång för att se efter bihälsa och vilka noteringar som kan göras.

Du öppnar samhället en dag med vackert väder. Det första som du beslutar är: “Ska jag använda rökpusten eller inte?” Betygsskalan som gäller temperament är utformad så att för att få högsta betyg så behöver man inte använda rökpusten vid genomgången. Om man vill använda rökpust eller inte är biodlarens egna beslut. Men om man använder rök når man bara näst högsta betyg.

Redan när man tar av locket och täckskiva eller täckbrädor får man en god uppfattning om binas temerament. Flyger de upp? Surrar de mer? Blir bimassan “större”? Detta kan vara ett tecken på att det är något på tok i samhället. Bina är aggressiva eller så kan de vara viseslösa.

När man öppnar en kupa kan man få en uppfattning över bisamhällets styrka. Hur många ramar täcker bina? Börjar bina att svämma ut över kanten? Springer de runt ramarna? Sätter de sig på listerna så att man måste använda rök för att få dem att gå ner på ramarna? Om man inte använder rök och håller näsan nära bina kan man känna om bina luktar friskt och sunt. Träna dig på att känna doften av bina och samhället. Lär dig känna igen doften av ett friskt samhälle. Det är svårt att beskriva en sådan doft, men den är söt och naturlig. Kom ihåg att det är flera sjukdomar som ger en syrlig doft i samhället. Särskilt amerikansk yngelröta och europeisk yngelröta har en mycket speciell lukt.

Redan när du lyfter upp den första ramen kan du ana binas temperament. Flyger de upp? Kakfasthet innebär att bina rör sig lugnt på ramen. Redan nu börjar du notera om bina ser friska ut. Är de ludna och fina? Ser vingarna riktiga ut? Finns det bin som är blanka och insjunkna på bakkroppen? Ser du kvalster på bina?

Du noterar om det finns tillräckligt med foder till bina. Runt omkring yngelrummet ska det finnas öppna foderramar så att bina lätt kan hämta mat till öppna yngelceller. Finns det tillräckligt med pollen? Hur ser yngelkakorna ut? Är yngelrummet samlat? Har drottningen lagt ägg i sammanhängande områden? Har larverna fodersaft? Ligger larverna i samma ställning och är de pärlemoskimrande? Är täckningen av yngel fin och regelbunden? Finns det tillräckligt med bin i förhållande till yngelmängden? Finns det tillräckligt med yngel? Det är viktigt att det inte finns några tecken på sjukdom. Samhället ska vara starkt och friskt.

Så här kan man gå igenom ett samhälle. Titta efter andra synliga sjukdomar och göra sina iakttagelser och registrera vad man ser. Man kan sedan skriva in sina observationer i skötselkortsprogrammet. Är man nybörjare, bör man i början kanske ha fokus på bara några få iakttagelser.

Det som beskrivs ovan är något en drottningodlare gör per automatik mer eller mindre. En drottningodlare kan nästan inte låta bli att notera dessa observationer.

De olika bedömningarna beskrivs i senare kapitel här på hemsidan.

 

Print Friendly, PDF & Email