Kontroll och Ramar

kontrol1

Kontroll och ramar

Kontroll. Den här menyn innehåller 3 punkter: “Sett drottning”, “sett ägg” och “sett larver”. De här punkterna bockas av när man ser dem i samhället. Ofta kan man bocka av “Sett drottning” om man ser henne och då hoppa över de andra punkterna. Vi föreslår att man alltid har en märkpenna på sig så att man kan märka drottningen om man ser henne och hon inte skulle vara märkt. Detta skrivs in under bikupans noteringar. Om man har sett drottningen är det normalt sett inte nödvändigt att kryssa i ägg och larver. Om man inte ser drottningen så är det oftast lättare att hitta ägg och det är en signal om att drottningen har varit där inom de senaste 3 dagarna och att hon fungerar. Om man inte hittar ägg kan man bocka av “sett larver” vilket betyder att drottningen har varit där de senaste 6 dagarna. om man bara kan bocka av larver är det också en signal om att det kan vara problem med att drottningen har slutat lägga ägg sedan någon vecka tillbaka. Man bör då vara uppmärksam.

Yngel. Denna punkt bockas av när man har gått igenom yngelrummet och signalerar en större genomgång av samhället. Det kan vara årets första undersökning som också är en mer noggrann sjukdomsundersökning. Det här är en viktig punkt att bocka av och visar när den senaste sjukdomskontrollen är gjord.

 

 

Ramar har också 3 punkter. Styrka innebär att man talar om hur många ramar  som bina faktiskt täcker. Det innebär att om kupan har 20 ramar men att bina fysiskt bara täcker 12 ramar så anger man 12 som bistyrkan. Dett är en viktig information. Dels kan man avgöra om ett samhälle utvecklar sig som den ska och om den snart behöver en låda till.  Tillsatta ramar och Tagit bort ramar ger sig själv. De här två talen lägger man ihop och då har man en god kontroll över hur många ramar ett samhälle har.

I den blå rutan kan man se hur många ramar ett samhälle har och man kan också se bistyrkan.

 

Print Friendly, PDF & Email