Kategoriarkiv: Opdateringer

Hvad betyder v0.4.3

version

Versions nummer

Mens denne tekst skrives har stadekortprogrammet versionen: v0.4.3. Hvad betyder det? Helt kort siger vi at det første tal repræsenterer større ændringer, mens midterste tal repræsenterer mindre ændringer og det tredje tal repræsentere at der er blevet rettet mindre fejl.

Nyt i stadekort.dk 21.03.2016

Følgende opdateringer er nu gennem ført:

Ændring af ord
BEGYND LOGGING er nu erstattet af BEGYND INDTASTNING. Ordet LOG har skabt en del forvirring, derfor har vi valgt at ændre dette udtryk.

Registrering
Dette er kun relevant for nye brugere af http://swedish.stadekort.dk. Fremover vil brugernavnet være lig med mail adressen. Dette synes vi er mest praktisk.
Se videoen på: http://www.http://swedish.stadekort.dk/registrering/

Overblik over antal bifamilier
Som noget nyt angives ud for hver bigård antal af produktionsfamilier og antal småfamilier (aflæggere). Alle nye oprettede bifamilier betragtes som produktionsfamilier. Drejer det sig om en småfamilie, skal dette angives. Definitionen af en bifamilie er en småfamilie eller ej er op til den enkelte biavler. Men typisk er en småfamilie at betragte som en familie der ikke forventes en fuld honningproduktion fra.
Se videoen på: http://www.http://swedish.stadekort.dk/produktionsfamilie/

Individualisering af stadekortet
Stadekortet indeholder en hel række af muligheder for indtastninger. F.eks. kan man vælge imellem 8 varroa bekæmpelsesmetoder. Nu er det muligt at klikke metoder væk, som aldrig bruges. Det samme kan gøres for varroa-tællinger, foder, sygdomme og adfærdskarakter. Ved adfærdskarakterene kan man f.eks. fravælge bedømmelse af pollen og propolis indsamling.
Se videoen på: http://www.http://swedish.stadekort.dk/individuel/