Om ”Hivelog – Keep it simple”

Välkommen till Skötselkortsprogrammet: “Hivelog – Keep it simple”.
Tanken med programmet är att man som biodlare snabbt och enkelt kan samla in och mata in de viktigaste noteringarna på ett skötselkort.
Programmet är inte avancerat. Det ska vara enkelt och smidigt att använda.

Programmet kan användas på smarta telefoner, iPhone, iPad direkt i bigården. Du kan också välja att skriva ut en översikt av dina data och skriva på dessa anteckningar i bigården. Du kan då senare välja att mata in data när du kommer hem till din dator. Detta är två olika sätt att arbeta på, som båda kan ha sina fördelar. Innan du går ut i bigården kan du öppna programmet någonstans där du har internetuppkoppling. Sedan kan du arbeta med programmet i offline-läge i bigården. När din smarta telefon, iPhone etc får internetuppkoppling igen synkroniseras enheten direkt med internetversionen.

Du har alltid dina skötselkort med dig, oavsett var du är.

Du kan se ett översiktskort för varje bigård som visar dina senaste åtgärder. Det gör det lätt för dig att förbereda arbetet i bigården eller att snabbt få en överblick över dina drottningar/samhällen.

Programmet utgår från Danmarks Biodlarförenings skötselkort och har en stark koppling till bedömningar av bisamhällen och därmed drottningens genetiska egenskaper. Vi har lagt till flera egenskaper än de som används i dansk drottningodling för att vara i framkant. Programmet har dessutom god rapporteringsmöjlighet omkring varroa då detta är en viktig del av biodlingen.

Vi har inte satsat på avancerad grafik och statistik. Vi hoppas istället att vi har gjort ett användarvänligt program. Programmet innehåller enkel statistik som total honungspriduktion, genomsnittlig skörd, beteende osv. Programmet har också en exportfunktion som gör att du enkelt kan exportera data i ett så kallat CSV-format som lätt importeras till ett excel-ark. Här kan du som användare skapa din egen statistik utifrån dina behov. Programmet har inte till uppgift att ge hjälp och instruktioner om hur man hanterar och bearbetar data i ett excelark. Men vi hoppas att alla användare av programmet tillsammans kan utvecklar riktlinjer och verktyg för detta. Vi skulle gärna vilja ta del av dina erfarenheter på http://swedish.stadekort.dk.

För att få programmet att fungera som det är tänkt är det några regler du som användare ska följa.

  1. Som användare ska du uppge fullständigt namn. Gärna även medlemsnummer i SBR (om du har ett sådant (inget tvång)), samt din mailadress. I framtida versioner av det här programmet kommer vi vid registreringen kontrollera att dessa uppgifter finns för att kunna godkänna din registrering. Din mailadress behöver vi om vi ska kunna skicka meddelanden om uppdateringar och ny utveckling av programmet.
  2. Alla dina kupor ska ha ett unikt nummer. Försäkra dig om att dui bigården lätt kan se kupans nummer. Du ska också försäkra dig om att du inte har dubbla nummer. Observera att vi har valt att programmet inte varnar om ett nummer används två gånger.
  3. Programmet är säkert på så sätt att det konstant görs backup av databasen, men Danmarks Biodlarförening avsäger sig allt ansvar vid eventuell förlorad data vid användning av programmet. Du kan själv säkra dina data genom att exportera uppgifterna till ett excelark. Vi tror inte risken finns för förlorad data.
  4. Programmet är gratis att använda men på sikt kommer vi prova att ha en donationsknapp på hemsidan så att vi kan säkra framtida utveckling av skötselkortsprogrammet.

Vi hoppas att du som biodlare får glädje av programmet och att det kommer att bli ett nyttigt verktyg i din biodling.

Kommentarer och förslag till förbättringar av programmet mottages gärna. Kontakta då Flemming Vejsnæs (fv@biavl.dk) eller Ole Kilpinen (olek@biavl.dk). Observera att tanken med programmet är att hålla det enkelt, användarvänligt och att vi inte har ekonomiska möjligheter att utveckla avancerade verktyg.

Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen. Januar 2016

Print Friendly, PDF & Email