Personliga inställningar på Skötselkortet

Skötselkortet innehåller en hel rad av möjligheter för inmatningar av data. Du kan till exempel välja mellan 8 olika bekämpningsmetoder av Varroa. Nu är det möjligt att ta bort metoder som aldrig används. Det samma kan göra för att räkna varroanedfall, foder, sjukdomar och beteende. Vid bedömning av beteende kan man till exempel välja bort bedömning av förmåga att samla pollen och propolis.

 

Print Friendly, PDF & Email