Om sidan

Välkommen till Skötselkortprogrammet: “Hivelog – Keep i t simple”. Ett program som kan användas på smarta telefoner, iPhone, iPad ute i bigården eller på din dator.

Den här sidan och skötselkortsprogrammet är skapat av Danmarks Biodlarförening (www.biavl.dk) av Flemming Vejsnæs och Ole Kilpinen i samarbete med Matthias Frey (www.frey-it.com). Programmet är utvecklat perioden 2013-2016.

Kontakt: fv@biavl.dk eller olek@biavl.dk

Print Friendly, PDF & Email